11. Twee-richtings-verkeer

Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’

(Exodus 19:3-6)

 Ze waren nog maar drie maanden weg uit Egypte. Deze rommelige groep van ex-slaven in de woestijn van Sinaï kwamen op een bepalend moment in hun geschiedenis. De Heer begon ze tot een volk te maken, waarmee Hij de belofte aan Abraham waar maakte. Daar bij de Sinaï maakt Hij een verbond met zijn volk dat door de hele bijbel heen zingt. “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. ” (1 Petrus 2:9), Hiermee grijpt Petrus terug op deze woorden uit Exodus.

Dit moment van levensveranderende toewijding leek wel op een huwelijkssluiting of een doop. Het vroeg voorbereiding, formele beloften voor familie en gemeenschap, en het besef dat het breken van de beloften verregaande gevolgen zou hebben. Daarom waste het volk van Israël zich, onthield zich van seks, en de Heer kwam naar ze toe met donder, bliksem en donkere wolken.

Toen zei Hij: “Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden.” – het begin van de tien geboden (Exodus 20:2-3). Dit betekende geen nieuwe slavernij. Het herstelde juist voor de Israëlieten alles wat de slavernij in Egypte kapot had gemaakt – vrijheid van afgoden, vrij om met waardigheid te werken en tijd vrij te nemen, vrijheid om goede familie-verhoudingen te onderhouden, vrijheid om goede gezagsverhoudingen in te richten, vrijheid om huizen en vee te bezitten en het bezit van anderen te respecteren. De geboden waren gericht op individuen in de gemeenschap, ieder individu met de verantwoordelijkheid om deze voorwaarden te onderhouden, zodat iedereen levensruimte had. Deze geboden wijzen de weg voor bevrijdde mensen (het volk Israël was bevrijd uit slavernij!), en zijn niet het middel om bevrijd te worden. De roeping om een koninkrijk van priesters te zijn, een heilig volk, was een roeping om rechtvaardig actief te zijn, en zo Gods karakter uit te drukken aan de wereld. De hele wereld is van Hem, en zijn volk moest een licht voor de volken zijn door alleen Hem te dienen. Tegelijk zou geen van deze mensen die bij de berg Sinaï stonden het beloofde land binnen trekken; ze zouden falen, en de rest van de bijbel laat zien hoeveel meer falen er zou zijn voordat God zijn Zoon stuurde als de Redder van de wereld, om een nieuw verbond te beginnen.

 Om te malen…

  1. De tien geboden hebben een negatief imago in de samenleving, ook al kunnen de meesten maar een of twee van die geboden opnoemen. “Allemaal negatieve geboden, ‘gij zult niet…’” , zeggen mensen. Denk eens na over de positieve aanmoediging van deze geboden om te werken aan een samenleving, waarin onderlinge steun is en bloei.
  2. Denk eens na over jouw belofte van toewijding tegenover echtgeno(o)t(e), kinderen, familie of mede christenen. Misschien moet je wel wat falen corrigeren?
  3. Lees Hebreeën 12:18-29 en 2 Korinte 3:7-18 over het grote belang van Sinaï en de relatie daarvan met de heerlijkheid van het nieuwe verbond

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s